Mergi la continut
Inchide
iso

COMUNICAT DE PRESĂ  - Începere proiect „Reabilitarea corpurilor Școlii Generale aparținând Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria”

Categoria: Comunicate back
07.06.2021

Proiectul „Reabilitarea corpurilor Școlii Generale aparținând Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria”, cod MySMIS 124842, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Victoria și are o valoare totală de 8.714.810,25 lei, din care 8.540.514,05 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (7.407.588,71 lei – contribuția UE și 1.132.925,34 leo – contribuția națională). Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.03.2018 – 31.12.2023. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării acestei școli din Orașul Victoria, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional. Obiectivele Specifice ale proiectului sunt: reabilitarea și modernizarea corpurilor de clădire în care funcționează Școala Generală, inclusiv modernizarea utilităților, având ca scop principal îmbunătățirea activităților școlare; dotarea cu echipamente școlare educaționale; dotarea cu mobilier adecvat desfășurării activității școlare, inclusiv dotarea cu mobilier a vestiarelor din Sala de Sport.

                     Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro  și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).