Transparenta decizionala

 

 ********************************************************************************* 

 Dezbatere publică-24/02/2017

Facilitati pentru atragerea de investitii în Or. Victoria

 

 Primăria Oraşului Victoria, în temeiul art.45 (6) din Legea Administraţiei Publice locale nr. 215/2001, republicată, a iniţiat:

Proiectul de hotărâre referitor la: aprobarea Schemei de ajutor de minimis - privind acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în Oraşul Victoria.

*Anuntul oficial si Proiectul de Hotărâre il puteţi descărca de aici.

*Procesul verbal al al dezbaterii publice puteţi descărca de aici.

*Hotarârea nr 55 din 26/04/2017 a Consiliului Local Victoria pentru acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii  dezvoltării economice durabile în Oraşul Victoria ,o puteţi descărca de aici.

********************************************************************************* 

 

 

Share

Vremea

Certificari