Mergi la continut
Inchide
iso

AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI – 2019/2020

Categoria: Comunicate back
20.11.2019


-ACTE NECESARE-


1.Cerere şi Declaraţie pe propria răspundere(tip) – este însoţită de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;

2.Componenţa familiei – se dovedeşte cu următoarele acte în copie şi original:
-copie după actul de identitate al membrilor familiei: soţul, soţia, copiii, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie, dar care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere – domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa  înscrisă pe factura de gaz/factura de energie electrică, 
- copie după certificatul de naştere al minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani ;
- copie după  hotărârea  judecătorească privind delegarea temporara a autoritatii parintesti  sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru protecția copilului privind plasamentul copilului;
- copie contract de închiriere sau comodat dacă solicitantul nu este din familia proprietarului locuinţei 

3.Veniturile realizate de membrii familiei să fie până la 615lei / pers., dovedite prin:
– adeverinţă de venit din partea angajatorului, cuprinzând salariul net pe luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă, daca nu se acorda tichete, se specifica in adeverinta);
- adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti; 
– cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);
– cupon de şomaj indemnizat din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon  indemnizaţii ( handicap, plasament, crestere copil, stimulent e.t.c.)  sau orice act doveditor din care să rezulte veniturile obţinute;
-  decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente, adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale, adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură, adeverinţă privind acordarea subvenţiei de la A.P.I.A;
- după caz, alte acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei.
-  adeverinţă eliberată de Administraţia financiară

4. Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului / motocicletei pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;

5. Dosar cu sina. 

Precizări conform instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

– În cazul în care minorul locuieşte cu bunicii iar părinţii acestuia locuiesc la altă adresă şi nu contribuie la întreţinerea minorului, acesta poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

– Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia potrivit art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr. 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

– Lipsa vizei de reşedinţă anulează orice drept de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei;

 În cazul în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social şi/ sau alocaţie pentru susţinerea familiei şi solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr.1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/ sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.